Strona główna

Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej “EKOCIECH” Sp. z o.o. w Ciechocinku

zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  - Rejestru Przedsiębiorców

w Sądzie Rejonowym w Toruniu 01.06.2015r pod nr 0000199935

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 987 500 zł.W skład Zarządu Spółki wchodzą:

- Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki - Sławomir Okulicz

- Członek Zarządu - Gł. Księgowa- Elwira Rogowska

 

W skład Rady Nadzorczej  wchodzą:                                                   

- Mariusz Moneta - przewodniczący

- Zdzisław Pietraszyński -  z-ca  przewodniczęcego                                   

- Mariola Grabowska - członek

 

Spółka prowadzi działalności polegające na:                                                                  

- oczyszczaniu miasta,

- wywozie nieczystości stałych i płynnych,

- zwalczaniu skutków zimy,

- remontach budowlanych i pracach drogowych,

- konserwacji terenów zielonych,

- handlu detalicznym i hurtowym opałem,

- usługach pogrzebowych,

- dystrybuzji gazu propan - butan

- energetyce cieplnej

 

 

 

Schemat ogranizacyjny oraz struktura zatutnienia  K.P.U.P "EKOCIECH" Sp. z o.o. po połączeniu

/Schemat_organizacyjny_Ekociech_2015r.pdf 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF