Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024:

 

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych z terenu miasta Ciechocinka

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych SM i Wspólnoty

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych z terenu miasta Ciechocinka

 

 

Aplikacja Mobilna:

 

 

Aplikacja mobilna EcoHarmonogram pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza

W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak:

  • jak należy sortować śmieci w twojej miejscowości
  • gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)
  • kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów w twojej gminie
  • termin płatności za odpady

 

Link do aplikacji wraz z opisem instalacji znajduje się pod adresem:

http://www.ecoharmonogram.pl/application/