Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi działalność związaną z kształtowaniem i pielęgnacją

zasobów zieleni miejskiej a w szczególności:

 

- cięcie pielęgnacyjno - formujące drzew

- utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych

- koszenie trawników

- renowacja trawników

- wycinka drzew

konserwacja, zagospodarowanie terenów zieleni

cięcie żywopłotów

- odśnieżanie, posypywanie piaskiem chodników

- usługi wysięgnikiem koszowym na rzecz instytucji i osób prywatnych