Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi działalność związaną z kształtowaniem i pielęgnacją

zasobów zieleni miejskiej a w szczególności:

 

  • cięcie pielęgnacyjno - formujące drzew
  • utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych
  • koszenie trawników
  • renowacja trawników
  • wycinka drzew
  • konserwacja, zagospodarowanie terenów zieleni
  • cięcie żywopłotów
  • odśnieżanie, posypywanie piaskiem chodników
  • usługi wysięgnikiem koszowym na rzecz instytucji i osób prywatnych