Działalność transportowa i warsztatowa polega na świadczeniu usług przewozowych i remontowych pojazdów, maszyn i urządzeń na potrzeby własne oraz na zewnątrz, dla jednostek i osób fizycznych. Posiadane pojazdy mają pełne zatrudnienie w pracach załadunkowych i przewozowych. Przyjmowane są zlecenia na usługi remontowe i naprawcze. Rozszerzono zakres usług ślusarskich na renowacje i naprawy kontenerów i pojemników na odpady komunalne, blacharkę pojazdową oraz inne usługi.

Naprawy wykonywane są we własnym zapleczu warsztatowym poprzez regenerację i wymianę części oraz wymianę silników i podzespołów. W ramach prac warsztatowych prowadzona jest naprawa  koszy ulicznych na śmieci, jednocześnie świadczone są usługi remontowe i ślusarskie dla instytucji i osób prywatnych.

Świadczone są usługi zimowego utrzymania ulic i terenów przy obiektach mieszkalnych komunalnych i wspólnot.