Na terenie K.P.U.P "Ekociech" S.p. z o.o. został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Punkt jest czynny od 8:00 do 17:00 w dni powszednie.

 

Regulamin PSZOK