Działalność transportowa i warsztatowa polega na świadczeniu usług przewozowych i remontowych pojazdów, maszyn i urządzeń na potrzeby własne oraz na zewnątrz, dla jednostek i osób fizycznych. Posiadane pojazdy mają pełne zatrudnienie w pracach załadunkowych i przewozowych. Przyjmowane są zlecenia na usługi remontowe i naprawcze. Rozszerzono zakres usług ślusarskich na renowacje i naprawy kontenerów i pojemników na odpady komunalne, blacharkę pojazdową oraz inne usługi.

Naprawy wykonywane są we własnym zapleczu warsztatowym poprzez regenerację i wymianę części oraz wymianę silników i podzespołów. W ramach prac warsztatowych prowadzona jest naprawa  koszy ulicznych na śmieci, jednocześnie świadczone są usługi remontowe i ślusarskie dla instytucji i osób prywatnych.

Świadczone są usługi zimowego utrzymania ulic i terenów przy obiektach mieszkalnych komunalnych i wspólnot.

 

Oferta usług pogrzebowych:

 

- całodobowy przewóz zmarłych na terenie całego kraju

- rezerwacja terminów na cmentarzach komunalnych i  parafialnych

- pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności w Urzędach: USC Ciechocinek

-  kompleksowa organizacja pogrzebów tradycyjnych łącznie z  księdzem

 - największy na terenie Ciechocinka wybór trumien i urn

-  krzyże

- kremacje/pogrzeby urnowe

- wieńce, półwieńce, wiązanki

- tabliczki tradycyjne

- odzież dla osób zmarłych

- oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej; trębacz

- karawan

- wynajem autokarów dla uczestników ceremonii pogrzebowej

- ekshumacje na terenie całego kraju

- sprzedaż obramowań na grób

- budowa grobów murowanych

- demontaż, pomników

- nekrologi na łamach gazet lokalnych i ogólnopolskich

Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi działalność związaną z kształtowaniem i pielęgnacją

zasobów zieleni miejskiej a w szczególności:

 

- cięcie pielęgnacyjno - formujące drzew

- utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych

- koszenie trawników

- renowacja trawników

- wycinka drzew

konserwacja, zagospodarowanie terenów zieleni

cięcie żywopłotów

- odśnieżanie, posypywanie piaskiem chodników

- usługi wysięgnikiem koszowym na rzecz instytucji i osób prywatnych

Zakres usług:

- usługi remontowo - budowlane

- układanie nawierzchni z kostki betonowej

- usługi stolarskie

- ławki ogrodowe typ "Wiedeń" i "Paryż"

- stoły i ławy ogrodowe

 

Zakres usług obejmuje:

 

 

 

 - wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów

 

 - wywóż nieczystości płynnych

 

 - wywóż gruzu oraz innych nieczystości stałych luzem

 

 - zamiatanie i oczyszczanie miasta

 

 - utrzymanie zimowe ulic

 

 - obsługę klienta

 

 - dystrybucja gazu propan - butan

 

 

 

 

 

Od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie Gmina Miejska Ciechocinek.

 

Zgodnie z informacją zawartą na www.ciechocinek.bipst.pl "właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, gromadzenia w odpowiednich pojemnikach wytwarzanych odpadów a w szczególności do ich segregacji.

 

Nowym rozwiązaniem jest potrzeba segregacji odpadów ulegających biodegradacji (np. resztki kuchenne, mokre odpady – ręczniki papierowe ) oraz odpady zielone ( liście, trawa ), które to odpady będą odbierane raz w tygodniu w okresie letnim i raz na dwa tygodnie w okresie zimowym".

 

 

 

Na terenie K.P.U.P "Ekociech" S.p. z o.o. został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 

Punkt jest czynny od 8:00 do 17:00 w dni powszednie.

 

 

 

REGULAMIN  PSZOK

 

files/regulamin_pszok_1.odt

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU  ODPADÓW  Z  TERENU  MIASTA  CIECHOCINEK  W    R

 

Harmonogram wywozu odpadów niesegregowanych

 

Harmonogram  wywozu odpadów segregowanych

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Podkategorie