Działalność transportowa i warsztatowa polega na świadczeniu usług przewozowych i remontowych pojazdów, maszyn i urządzeń na potrzeby własne oraz na zewnątrz, dla jednostek i osób fizycznych. Posiadane pojazdy mają pełne zatrudnienie w pracach załadunkowych i przewozowych. Przyjmowane są zlecenia na usługi remontowe i naprawcze. Rozszerzono zakres usług ślusarskich na renowacje i naprawy kontenerów i pojemników na odpady komunalne, blacharkę pojazdową oraz inne usługi.

Naprawy wykonywane są we własnym zapleczu warsztatowym poprzez regenerację i wymianę części oraz wymianę silników i podzespołów. W ramach prac warsztatowych prowadzona jest naprawa  koszy ulicznych na śmieci, jednocześnie świadczone są usługi remontowe i ślusarskie dla instytucji i osób prywatnych.

Świadczone są usługi zimowego utrzymania ulic i terenów przy obiektach mieszkalnych komunalnych i wspólnot.

 

Oferta usług pogrzebowych:

 

- całodobowy przewóz zmarłych na terenie całego kraju

- rezerwacja terminów na cmentarzach komunalnych i  parafialnych

- pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności w Urzędach: USC Ciechocinek

-  kompleksowa organizacja pogrzebów tradycyjnych łącznie z  księdzem

 - największy na terenie Ciechocinka wybór trumien i urn

-  krzyże

- kremacje/pogrzeby urnowe

- wieńce, półwieńce, wiązanki

- tabliczki tradycyjne

- odzież dla osób zmarłych

- oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej; trębacz

- karawan

- wynajem autokarów dla uczestników ceremonii pogrzebowej

- ekshumacje na terenie całego kraju

- sprzedaż obramowań na grób

- budowa grobów murowanych

- demontaż, pomników

- nekrologi na łamach gazet lokalnych i ogólnopolskich

Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi działalność związaną z kształtowaniem i pielęgnacją

zasobów zieleni miejskiej a w szczególności:

 

 • cięcie pielęgnacyjno - formujące drzew
 • utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych
 • koszenie trawników
 • renowacja trawników
 • wycinka drzew
 • konserwacja, zagospodarowanie terenów zieleni
 • cięcie żywopłotów
 • odśnieżanie, posypywanie piaskiem chodników
 • usługi wysięgnikiem koszowym na rzecz instytucji i osób prywatnych

Zakres usług:

- usługi remontowo - budowlane

- układanie nawierzchni z kostki betonowej

- usługi stolarskie

- ławki ogrodowe typ "Wiedeń" i "Paryż"

- stoły i ławy ogrodowe

 

Zakres usług obejmuje:

 

 

 

 - wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów

 

 - wywóż nieczystości płynnych

 

 - wywóż gruzu oraz innych nieczystości stałych luzem

 

 - zamiatanie i oczyszczanie miasta

 

 - utrzymanie zimowe ulic

 

 - obsługę klienta

 

 - dystrybucja gazu propan - butan

 

 

 

 

 

Od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie Gmina Miejska Ciechocinek.

 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, gromadzenia w odpowiednich pojemnikach wytwarzanych odpadów a w szczególności do ich segregacji.

 

Nowym rozwiązaniem jest potrzeba segregacji odpadów ulegających biodegradacji (np. resztki kuchenne, mokre odpady – ręczniki papierowe ) oraz odpady zielone ( liście, trawa ), które to odpady będą odbierane raz w tygodniu w okresie letnim i raz na dwa tygodnie w okresie zimowym".

Jak prawidłowo segregować?

 

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowej segregacji sprawdź poniżej lub na stronie internetowej swojej gminy. Możesz w tym celu użyć naszej wyszukiwarki gmin

 

Metale i tworzywa sztuczne

Należy wyrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

 

Nie należy wyrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Papier

Należy wyrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

Szkło

Należy wyrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

uwaga

Niektóre gminy zapewniają osobne pojemniki na szkło bezbarwne i kolorowe.


Odpady biodegradowalne

Należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady zmieszane

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

 

 

 

 

Podkategorie